FOTOGRAF
ROLF ADLERCREUTZ AB
Gripsholmsvägen 17a , 125 71 ÄLVSJÖ
Tel:       08  749 21 22
Mobil: 070 555 27 01
E-post:
rolf@adlercreutz.se
Ännu fler porträtt

 

 
   
 
Fredrik Lundberg, VD i Lundbergs, 2000
 
Fredrik Lundberg, VD i Lundbergs, 2001
 
 
 
 
 
P C Jersild, författare
 
Marcus Wallenberg på Investors bolagsstämma 2002
 
 
 
 
 
Claes Roxbergh, riksdagsman (mp)
 
Kjell-Olof Feldt, fd finansminister
 
 
     
 
 
 
 

Föregående sida

Nya bilder

Innehållssidan

     
         

Samtliga bilder: ©Foto: Rolf Adlercreutz